İş Hukuku

BK Hukuk ve Danışmanlık, bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek, kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı , fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi , iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek alanlarını içerisinde barındıran geniş bir yelpazede müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

BK Hukuk ve Danışmanlık tarafından İş Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?