Aile & Miras Hukuku

Medeni hukukun bir alt dalı olarak aile hukukunda boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası gibi uyuşmazlıklar bir avukatın hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan temel dava türleridir. Boşanma davası şu sebeplerle açılabilir:

 • Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası
 • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası 
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası 
 • Terk sebebiyle boşanma davası 
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası 

BK Hukuk ve Danışmanlık medeni hukukun bir diğer alt dalı olan miras hukukunda da; miras davaları ve miras hukuku ile ilgili tüm sorunların çözümü için hukuki yardım sunmaktadır. Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasta saklı pay ve mal paylaşımı, tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi gibi miras hukuku sorunları sıklıkla yaşanmaktadır.

BK Hukuk ve Danışmanlık müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

BK Hukuk ve Danışmanlık tarafından Aile ve Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasta saklı pay ve mal paylaşımı, tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi ihtilaflarının çözümü ve miras hukukuna ilişkin tüm ihtilaflara çözüm yolları üretilmesi.
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?